Företagets verksamhet

Bolagets verksamhet är att handha uppgifter som ankommer landstingskommunen inom området kollektiv persontrafik. Bolaget kan, inom ramen för uppdraget bedriva annan verksamhet såsom bussgodsbefodran, ägande samt drift av miljövänlig energiproduktion, bussdepåer och därmed förenlig verksamhet. Bolaget är skyldig att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten ska bedrivas i ägarens ställe. Bolagets ändamål är att med iakttagande av likställdsprincipen och självkostnadsprincipen fullgöra landstinget i Uppsala läns ambitioner inom kollektivtrafikområdet.