Företagets verksamhet

Bolaget skall , efter övertagande av ångfartygen Gripsholm och Mariefred, driva rederirörelse.