Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 2 2 8 7
Nettoomsättning (tkr) 268 53 2 339 2 372
Rörelseresultat (tkr) -2 279 -1 173 -1 547 -1 504
Årets resultat (tkr) -1 394 -988 -1 098 -1 156
Summa eget kapital (tkr) 2 481 2 540 253 302
Rörelsemarginal % -850.4 -2 213.2 -66.1 -63.4
Avk. eget kapital % -90.7 -84.1 -558.2 -839
Soliditet % 97.3 98.9 86.1 80.5
Omsättning/anställd (tkr) 134 27 292 339
Resultat/anställd (tkr) -1 140 -587 -193 -215
Lön/anställd (tkr) 617 245 249 262