Företagsinformation 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Antal anställda 25 25 25 26
Nettoomsättning (tkr) 52 285 53 023 52 148 50 287
Rörelseresultat (tkr) 2 238 700 -633 200
Årets resultat (tkr) 38 700 -633 -11
Summa eget kapital (tkr) 14 412 12 174 11 474 12 107
Rörelsemarginal % 4.3 1.3 -1.2 0.4
Avk. eget kapital % 16.8 5.9 -5.4 -0.1
Soliditet % 63.9 60.2 59.2 61.6
Omsättning/anställd (tkr) 2 091 2 121 2 086 1 934
Resultat/anställd (tkr) 90 28 -25 8
Lön/anställd (tkr) 501 520 529 481