Analys

Omsättning

Killbergs Bokhandel AB har ökat omsättningen senaste året med 9%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 8%. 84279 företag i länet.

Rörelsemarginal

Killbergs Bokhandel AB har det senaste året en rörelsemarginal på 7.7%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 8%.

Antal anställda

Killbergs Bokhandel AB har under det senaste året 25 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 0.08.

Soliditet

Killbergs Bokhandel AB har under det senaste året en soliditet på 60.2%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 8%.

Värderating

Killbergs Bokhandel AB har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.