Koncern

KoncernInfo 2021-12 2020-12 2019-12 2009-12
Antal anställda 198 191 210 165
Nettoomsättning (tkr) 646 884 569 864 605 778 552 305
Rörelseresultat (tkr) 80 257 66 027 66 034 82 169
Årets resultat (tkr) 59 315 43 131 49 332 59 525
Summa eget kapital (tkr) 293 371 211 773 249 748 269 793
Rörelsemarginal % 12.4 11.6 10.9 14.9
Avk. eget kapital % 23.5 18.7 19 24
Soliditet % 47.1 41.3 46.1 58.4
Omsättning/anställd (tkr) 3 267 2 984 2 885 3 347
Resultat/anställd (tkr) 405 346 314 498
Lön/anställd (tkr) 728 751 710 638