Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 11 888 7 541 3 533 0
Rörelseresultat (tkr) 12 181 7 894 -28 312 52 771
Årets resultat (tkr) 49 140 -61 276 -15 012 55 970
Summa eget kapital (tkr) 179 688 118 750 141 486 362 344
Rörelsemarginal % 102.5 104.7 -801.4 0
Avk. eget kapital % 8.9 8.8 -11.2 16.1
Soliditet % 43.5 32.2 38.7 96.1
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
Resultat/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -