Analys

Omsättning

Embellence Group AB (publ) har minskat omsättningen senaste året med 0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 7%. 107923 företag i länet.

Rörelsemarginal

Embellence Group AB (publ) har det senaste året en rörelsemarginal på 102.5%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 7%.

Antal anställda

Embellence Group AB (publ) har under det senaste året 0 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 0.07.

Soliditet

Embellence Group AB (publ) har under det senaste året en soliditet på 38.7%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 7%.

Värderating

Embellence Group AB (publ) har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.
- Jämförelsetal saknas. Senaste bokslut inväntas innan placering visas.