Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 0 0 0 0
Rörelseresultat (tkr) -16 -17 -17 -37
Årets resultat (tkr) 1 266 12 726 -10 606 29 464
Summa eget kapital (tkr) 111 675 110 409 97 683 108 289
Rörelsemarginal % 0 0 0 0
Avk. eget kapital % 1.1 12.2 -10.3 7.8
Soliditet % 100 100 100 100
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
Resultat/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -