Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva förvaltning av fastigheter och värdepapper samt skogs- och lantbruksverksamhet samt därmed förenlig verksam- het.