Företagsinformation 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 0 0 0 0
Rörelseresultat (tkr) -11 -18 -17 -17
Årets resultat (tkr) 87 72 106 9
Summa eget kapital (tkr) 2 400 2 790 3 386 4 384
Rörelsemarginal % 0 0 0 0
Avk. eget kapital % 0.4 0.1 0.1 0.2
Soliditet % 98.6 97.3 93.4 97.6
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
Resultat/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -