Företagsinformation 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 409 422 406 430
Rörelseresultat (tkr) 131 32 17 -124
Årets resultat (tkr) 105 6 -8 -151
Summa eget kapital (tkr) 1 100 995 990 998
Rörelsemarginal % 32 7.6 4.2 -28.8
Avk. eget kapital % 10 0.6 -0.9 -26.2
Soliditet % 53.1 49.2 49 48.2
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
Resultat/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -