Företagets verksamhet

Bolaget skall idka tegelbruks- och skogsbruksrörelse, äga och förvalta fast egendom, hyra ut fritidshus och därmed förenlig verksamhet.