Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 303 400 329 360
Rörelseresultat (tkr) 17 10 9 9
Årets resultat (tkr) 12 7 6 6
Summa eget kapital (tkr) 656 643 635 628
Rörelsemarginal % 5.6 2.5 2.7 2.5
Avk. eget kapital % 2.1 1.2 1.1 1.1
Soliditet % 90 90.5 90.5 92
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
Resultat/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -