Företagsinformation 2022-02 2021-02 2020-02 2019-02
Antal anställda 8 7 9 10
Nettoomsättning (tkr) 19 033 14 866 17 968 18 887
Rörelseresultat (tkr) 1 269 262 -783 -1 424
Årets resultat (tkr) 1 193 182 -845 -1 536
Summa eget kapital (tkr) 1 870 677 495 491
Rörelsemarginal % 6.7 1.8 -4.4 -7.5
Avk. eget kapital % 93.7 31.1 -171.4 -178.9
Soliditet % 19.4 7.6 5.9 6.2
Omsättning/anställd (tkr) 2 379 2 124 1 996 1 889
Resultat/anställd (tkr) 159 37 -87 -142
Lön/anställd (tkr) 553 534 551 488