Analys

Omsättning

Stenströms Herr & Damekipering Aktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 28%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 15%. 82231 företag i länet.

Rörelsemarginal

Stenströms Herr & Damekipering Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 6.7%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 15%.

Antal anställda

Stenströms Herr & Damekipering Aktiebolag har under det senaste året 7 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 0.15.

Soliditet

Stenströms Herr & Damekipering Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 5.9%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 15%.

Värderating

Stenströms Herr & Damekipering Aktiebolag har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.