Koncern

KoncernInfo 2007-12 2006-12 2005-12 2004-12
Antal anställda 784 847 874 788
Nettoomsättning (tkr) 1 059 649 1 222 045 1 223 213 1 090 470
Rörelseresultat (tkr) 14 275 74 496 111 408 115 324
Årets resultat (tkr) 15 717 58 425 81 222 88 242
Summa eget kapital (tkr) 938 985 984 721 1 110 257 1 076 316
Rörelsemarginal % 1.3 6.1 9.1 10.6
Avk. eget kapital % 1.6 5.6 7.4 8.3
Soliditet % 64.2 65.2 66.1 66.3
Omsättning/anställd (tkr) 1 352 1 443 1 400 1 384
Resultat/anställd (tkr) 18 88 127 146
Lön/anställd (tkr) 545 497 482 477