Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 301 313 324 337
Nettoomsättning (tkr) 309 131 306 544 301 595 310 971
Rörelseresultat (tkr) 8 714 3 769 7 907 11 922
Årets resultat (tkr) 8 252 9 810 6 729 8 180
Summa eget kapital (tkr) 213 914 206 261 203 354 197 158
Rörelsemarginal % 2.8 1.2 2.6 3.8
Avk. eget kapital % 3.6 1.4 3.1 5.4
Soliditet % 67.3 68.9 70.8 68
Omsättning/anställd (tkr) 1 027 979 931 923
Resultat/anställd (tkr) 29 12 24 35
Lön/anställd (tkr) 691 667 648 644