Analys

Omsättning

Albany International Aktiebolag har minskat omsättningen senaste året med 0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 6%. 21686 företag i länet.

Rörelsemarginal

Albany International Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 2.8%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 6%.

Antal anställda

Albany International Aktiebolag har under det senaste året 313 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 0.06.

Soliditet

Albany International Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 70.8%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 6%.

Värderating

Albany International Aktiebolag har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.