Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 413 421 418 440
Nettoomsättning (tkr) 839 990 778 505 971 447 856 341
Rörelseresultat (tkr) 5 762 1 070 146 -15 773
Årets resultat (tkr) -1 508 -162 770 -9 904 29 480
Summa eget kapital (tkr) 88 094 89 603 252 373 262 277
Rörelsemarginal % 0.7 0.1 0 -1.8
Avk. eget kapital % -3.3 -8.3 -3.8 2.7
Soliditet % 15.8 14.2 37.4 36.7
Omsättning/anställd (tkr) 2 034 1 849 2 324 1 946
Resultat/anställd (tkr) 14 3 0 -36
Lön/anställd (tkr) 893 862 843 773