Företagets verksamhet

Bolaget ska bedriva grafisk verksamhet, försäljning av konsumentprodukter, handel med och förvaltning av värdepapper och fastigheter och därmed förenlig verksamhet.