Koncern

KoncernInfo 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Antal anställda 1 33 81 82
Nettoomsättning (tkr) 7 400 41 198 72 806 74 626
Rörelseresultat (tkr) -1 622 -21 416 -2 615 -6 521
Årets resultat (tkr) -1 777 -20 797 -2 699 -3 028
Summa eget kapital (tkr) 53 687 55 464 76 261 80 719
Rörelsemarginal % -21.9 -52 -3.6 -8.7
Avk. eget kapital % -3.3 -31.6 -3.4 -5.4
Soliditet % 72.3 69.5 64.5 61.8
Omsättning/anställd (tkr) 7 400 1 248 899 910
Resultat/anställd (tkr) -1 622 -649 -32 -80
Lön/anställd (tkr) 73 553 442 424