Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 275 401 278 318
Rörelseresultat (tkr) 37 429 909 5 205 459
Årets resultat (tkr) 33 859 805 2 751 5 742
Summa eget kapital (tkr) 67 155 33 296 47 508 44 914
Rörelsemarginal % 13 610.5 226.7 1 872.3 144.3
Avk. eget kapital % 73.7 7.1 6.2 11.8
Soliditet % 77.5 62.2 73.8 69.4
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
Resultat/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -