Koncern

KoncernInfo 2004-12 2003-12 2002-12 2001-12
Antal anställda 127 123 119 101
Nettoomsättning (tkr) 1 280 879 1 141 176 1 096 094 1 107 619
Rörelseresultat (tkr) 44 597 28 440 30 458 26 891
Årets resultat (tkr) 24 120 14 812 7 878 16 708
Summa eget kapital (tkr) 202 354 191 580 198 493 187 249
Rörelsemarginal % 3.5 2.5 2.8 2.4
Avk. eget kapital % 12.4 7.6 11.8 9.4
Soliditet % 40.8 40.6 37.9 42.7
Omsättning/anställd (tkr) 10 086 9 278 9 211 10 967
Resultat/anställd (tkr) 351 231 256 266
Lön/anställd (tkr) 482 483 470 454