Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 737 734 751 774
Nettoomsättning (tkr) 3 636 775 3 670 373 3 753 261 3 874 718
Rörelseresultat (tkr) 48 694 19 704 32 666 29 291
Årets resultat (tkr) -14 632 -13 762 -15 126 -4 313
Summa eget kapital (tkr) 433 553 443 887 157 649 172 775
Rörelsemarginal % 1.3 0.5 0.9 0.8
Avk. eget kapital % 3.4 -5.4 9.3 5.9
Soliditet % 27.4 32.7 12 13.6
Omsättning/anställd (tkr) 4 935 5 001 4 998 5 006
Resultat/anställd (tkr) 66 27 43 38
Lön/anställd (tkr) 708 1 718 719