Analys

Omsättning

Tornborgs Maskinfabrik Aktiebolag har minskat omsättningen senaste året med 0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 11%. 11287 företag i länet.

Rörelsemarginal

Tornborgs Maskinfabrik Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 25.3%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 11%.

Antal anställda

Tornborgs Maskinfabrik Aktiebolag har under det senaste året 20 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 0.11.

Soliditet

Tornborgs Maskinfabrik Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 14.0%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 11%.

Värderating

Tornborgs Maskinfabrik Aktiebolag har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.