Företagets verksamhet

Bolaget har till föremål att bedriva försäljning av böcker, läromedel och andra produkter samt utbildningsverksamhet och annan därmed förenlig verksamhet.