Styrelse

Namn Befattning
Jarl Robert Kronqvist (f. 1970) Styrelseledamot, Verkställande direktör, Ordförande
Johanna Margareta Wikman (f. 1973) Styrelseledamot
Pontus Ulf Mattias Torsell (f. 1966) Styrelsesuppleant
Jens Malte Karlsson (f. 1971) Huvudansvarig revisor
Robert Carl Ingemar Burman (f. 1979) Lekmannarevisor
Susanna Madeleine Eklund (f. 1975) Lekmannarevisor suppleant