Styrelse

Namn Befattning
Halfdan Mustad (f. 1941) Styrelseledamot
Sophie Mustad (f. 1972) Styrelsesuppleant
Tom Mikael Granskog (f. 1959) Delgivningsbar person
Carl Olov Strömberg (f. 1955) Revisor