Koncern

KoncernInfo 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 50 42 51 52
Nettoomsättning (tkr) 97 055 77 834 121 407 137 413
Rörelseresultat (tkr) 1 456 2 998 -126 7 582
Årets resultat (tkr) 745 2 061 -532 3 747
Summa eget kapital (tkr) 19 278 18 825 16 775 17 233
Rörelsemarginal % 1.5 3.9 -0.1 5.5
Avk. eget kapital % 5.4 11.6 -3.2 27.9
Soliditet % 32.4 36.5 32.8 29.7
Omsättning/anställd (tkr) 1 941 1 853 2 381 2 643
Resultat/anställd (tkr) 29 71 -2 146
Lön/anställd (tkr) 569 624 694 655