Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 0 0 0 0
Rörelseresultat (tkr) -65 -63 1 557 -92
Årets resultat (tkr) -65 -63 857 -75
Summa eget kapital (tkr) 3 584 3 648 3 711 2 854
Rörelsemarginal % 0 0 0 0
Avk. eget kapital % -1.8 -1.7 26.1 -1.3
Soliditet % 79.7 81.4 83 93.7
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
Resultat/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -