Företagets verksamhet

Bolaget skall driva skogsbruk, tillverka och sälja trävaror, mas- sa, papper och produkter därav samt kemiska produkter ävensom driva därmed förenlig verksamhet.