Företagets verksamhet

Bolaget ska ha till föremål för sin verksamhet att medverka till utsmyckning, reparationer och underhåll, för vilka kommunen respektive staten icke bidrager, ifråga om konserthus och musikteaterbyggnader i Göteborg samt driva annan därmed förenlig verksamhet.