Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 265 11 135 23
Rörelseresultat (tkr) 227 50 68 81
Årets resultat (tkr) 179 38 51 68
Summa eget kapital (tkr) 2 206 2 057 2 049 2 028
Rörelsemarginal % 85.7 454.5 50.4 352.2
Avk. eget kapital % 8.4 1.9 2.5 3.4
Soliditet % 97 98.2 98.3 99
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
Resultat/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -