Företagsinformation 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 0 1 802 0 0
Rörelseresultat (tkr) -1 1 802 -1 -1
Årets resultat (tkr) -1 1 480 -1 17
Summa eget kapital (tkr) 4 814 4 815 3 335 3 336
Rörelsemarginal % 0 0 0 0
Avk. eget kapital % 0 36.3 0 0.5
Soliditet % 92.6 92.6 60.6 64.4
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
Resultat/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -