Företagets verksamhet

Bolaget skall som medlem i ICA-förbundet bedriva detaljhandelsrörel- se med dagligvaror och därmed förenlig verksamhet.