Styrelse

Namn Befattning
Lars Mikael Kring (f. 1975) Styrelseledamot, Verkställande direktör
Lars Göran Kring (f. 1945) Styrelsesuppleant
Åke Lennart Andersson (f. 1959) Revisor