Företagsinformation 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Antal anställda 15 17 17 16
Nettoomsättning (tkr) 62 406 66 302 69 352 67 516
Rörelseresultat (tkr) 1 412 1 506 2 039 3 058
Årets resultat (tkr) 1 533 1 149 2 010 2 435
Summa eget kapital (tkr) 8 968 9 412 8 287 9 753
Rörelsemarginal % 2.3 2.3 2.9 4.5
Avk. eget kapital % 11.5 12.7 17 29.4
Soliditet % 55.8 56.1 45.3 51.9
Omsättning/anställd (tkr) 4 160 3 900 4 080 4 220
Resultat/anställd (tkr) 94 89 120 191
Lön/anställd (tkr) 625 573 603 597