Koncern

KoncernInfo 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 271 275 272 259
Nettoomsättning (tkr) 906 895 755 617 867 996 811 377
Rörelseresultat (tkr) 109 385 99 382 168 901 117 897
Årets resultat (tkr) 71 746 49 763 96 541 69 966
Summa eget kapital (tkr) 1 155 141 1 118 395 1 096 930 1 017 090
Rörelsemarginal % 12.1 13.2 19.5 14.5
Avk. eget kapital % 7.9 7.4 12.1 11.1
Soliditet % 46.1 49.4 49.9 48.4
Omsättning/anställd (tkr) 3 346 2 748 3 191 3 133
Resultat/anställd (tkr) 404 361 621 455
Lön/anställd (tkr) 670 646 629 592