Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 246 250 247 234
Nettoomsättning (tkr) 813 440 681 066 741 993 723 908
Rörelseresultat (tkr) 74 781 66 355 87 924 78 957
Årets resultat (tkr) 713 965 6 270 4 338
Summa eget kapital (tkr) 813 961 803 020 805 256 771 204
Rörelsemarginal % 9.2 9.7 11.8 10.9
Avk. eget kapital % 7.9 7.2 8.5 8.7
Soliditet % 37.8 41.5 42.1 42.7
Omsättning/anställd (tkr) 3 307 2 724 3 004 3 094
Resultat/anställd (tkr) 304 265 356 337
Lön/anställd (tkr) 666 645 622 586