Analys

Omsättning

Aktiebolaget Borlänge Energi har minskat omsättningen senaste året med 0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 25%. 14389 företag i länet.

Rörelsemarginal

Aktiebolaget Borlänge Energi har det senaste året en rörelsemarginal på 9.2%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 25%.

Antal anställda

Aktiebolaget Borlänge Energi har under det senaste året 250 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 0.25.

Soliditet

Aktiebolaget Borlänge Energi har under det senaste året en soliditet på 42.1%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 25%.

Värderating

Aktiebolaget Borlänge Energi har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.