Företagets verksamhet

Bolaget skall direkt eller genom dotterbolag, driva verksamhet såsom bokförlags-, tidskriftsförlags-, bokhandels-, internethandels-, filmproduktions- samt klubbverksamhet inom bok, musik och film jämte annan därmed förenlig verksamhet.