Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 0 0 0 0
Rörelseresultat (tkr) 1 827 011 -60 -215 -14 524
Årets resultat (tkr) 1 830 627 979 -234 1
Summa eget kapital (tkr) 2 805 136 2 801 509 1 757 530 82 764
Rörelsemarginal % 0 0 0 0
Avk. eget kapital % 65.3 0 0 -18.1
Soliditet % 100 100 99.9 96.7
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
Resultat/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -