Koncern

KoncernInfo 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 85 81 77 76
Nettoomsättning (tkr) 328 360 274 934 269 678 257 471
Rörelseresultat (tkr) 19 889 25 712 19 741 15 372
Årets resultat (tkr) 11 998 10 886 4 802 3 904
Summa eget kapital (tkr) 163 826 150 626 133 734 120 152
Rörelsemarginal % 6.1 9.4 7.3 6
Avk. eget kapital % 8.7 11.4 8.3 4.7
Soliditet % 25 24.5 22.1 20.1
Omsättning/anställd (tkr) 3 863 3 394 3 502 3 388
Resultat/anställd (tkr) 234 317 256 202
Lön/anställd (tkr) 696 662 679 628