Företagets verksamhet

Aktiebolaget har till föremål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt, driva befraktnings-, speditions- och logistik- rörelse och handelsverksamhet ävensom därmed förenlig verksamhet samt äga och förvalta aktier och andelar i företag.