Koncern

KoncernInfo 2006-12 2005-12 2004-12 2003-12
Antal anställda 132 132 134 147
Nettoomsättning (tkr) 528 945 448 921 421 987 443 815
Rörelseresultat (tkr) -1 999 -9 427 -2 134 -1 313
Årets resultat (tkr) -783 -6 018 -1 111 -403
Summa eget kapital (tkr) 21 257 22 040 28 058 29 169
Rörelsemarginal % -0.4 -2.1 -0.5 -0.3
Avk. eget kapital % -3.6 -24 -3.9 -1.4
Soliditet % 21.9 23.7 32.5 27.2
Omsättning/anställd (tkr) 4 007 3 401 3 149 3 019
Resultat/anställd (tkr) -15 -71 -16 -9
Lön/anställd (tkr) 546 558 491 613