Företagets verksamhet

Bolaget skall vara verksam inom turist- och nöjesbranschen, äga och förvalta fast egendom och värdepapper samt driva därmed fören- lig verksamhet.