Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 0 0 0 0
Rörelseresultat (tkr) -13 -1 -2 0
Årets resultat (tkr) -14 -14 -3 -
Summa eget kapital (tkr) 63 77 90 93
Rörelsemarginal % 0 0 0 0
Avk. eget kapital % -20 -15.6 -2.2 0
Soliditet % 47.4 57.5 68.2 68.9
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
Resultat/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -