Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2019-04
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 201 180 237 312
Rörelseresultat (tkr) 2 3 3 5
Årets resultat (tkr) - - - -
Summa eget kapital (tkr) 288 287 288 287
Rörelsemarginal % 1 1.7 1.3 1.6
Avk. eget kapital % 0 0 0 0
Soliditet % 72.9 85.7 82.3 84.9
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
Resultat/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -