Företagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva handel och produktion av badrumsinredningsvaror samt idka annan därmed förenlig verksamhet.